Последователност на имплантатното лечение

Последователност на лечението
Какви са вариантите и как протича операцията?
 Протокол на лечението е последователността в действията на лекаря,
 включително подготовката и самата операция.
Достатъчно е да знаете, че има два основни протокола за работа:
 при незабавно и отложено натоварване. 
Основната разлика е в това кога се поставя коронка или мост 
- веднага(имедиатно) или след 3-6 месеца от "обезъбения" период(отложено)

 

Линк с показно на руски: 

  

  Имплантация с незабавно натоварване се извършва в един етап. 
Незабавно се поставят временните корони в деня на операцията.
При рекламирането този метод обикновено се нарича "зъб за един ден". 
Методът е по-малко травматичен, но в някои случаи не е приложим,
 особено ако костта е недостатъчна в обем.
Предимството е, че лекарят може веднага да започне да формира (поправя)
 правилния контур на венците за постоянни коронки,
 а пациентът не ходи без зъби.

Линк с последователност на руски:

 

Имплантацията с отложено натоварване (е по-малко рисков протокол) 
и е двуетапна техника.
Имплантите се поставят в едно посещение и когато се остеоинтегрират (3-6месеца) 
- върху тях се поставят корони. 
Обикновено този протокол се избира, когато костният обем е недостатъчен, 
качеството на костта е незадоволително и се извършват допълнителни процедури за увеличаване на костта.
 Лекарят избира техника, 
която съответства на клиничната ситуация.

Например, ако зъбът е изгубен наскоро, 
процедурата може да бъде доста по-проста.
Вероятно имплантирането с незабавно натоварване ще е възможна.
Ако няколко зъба липсват в продължение на много години
 и костната тъкан е имала време да атрофира,
 може да са необходими допълнителни процедури за увеличаване на венците или костта.
Имплантацията с отложено натоварване е по-общ случай...

За повече инфо на руски: http://mis-info.ru
Източник: http://mis-info.ru/pazientam/posledovatelnost-lecheniya/

Share: