Дентални алайнери

Какво е алайнер(подравнител) ?

Това са прозрачни шини от еластично фолио, които имат свойството да преместват зъбите.

Съответно те са средство за изправяне на зъбите и подреждането им.

Изработват се чрез дигитални методи.

Сменят се през определен период от време.

Напълно прозрачни са.

Имат по-ниска стойност от лечение с брекети.

Възможно е тяхното използване в доста клични ситуации.

Понасят се по-добре от други ортодонтски средства, тъй като са снемаеми и компактни.

 

Как протича лечението ?

1.  Най-напред е нужен обстоен преглед и анализ на клиничната ситуация.

 

 

2. Вземане на отпечатъци или интраорално сканиране.

  или 

 

3. Отливане на гипсови модели и сканиране

 

4. Зареждане на моделите в дентален кад софтуер и анализ, сет ъп.

 

5. Удобрение на плана на лечение от пациента

6. Принтиране на генерираните файлове и подготовка за изработка

7. Изработка на алайнерите

8. Предаване на пациента и инструктаж за употреба

 

9. След постигане на заложения резултат следва ретенционна (задържаща фаза).

 

 

Периодът на носене, броя на шините е строго индивидуален и може да бъде ясен след преглед и анализ.